Kontakt


Društvo za finansijsku reviziju
"MERFI" d.o.o. Sarajevo


Adresa:

Porodice Ribar 37, 7100 Sarajevo, BiH


Tel./Fax: + 387 (0)33 521 195

Mobitel: + 387 (0)61 172 276


ID broj: 4200967130005

Br. računa: 1610000045970057
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo


e-mail: merfi.d@bih.net.ba

e-mail: info@merfi.ba

Copyright 2017 "MERFI" d.o.o. Društvo za finansijsku reviziju, 7100 Sarajevo, Bosna i Hercegovina powered by nashstudio.ba 2018