REVIZORSKI PRISTUP


Naš revizorski pristup je razvijen za upotrebu i prilagođen u svim aspektima sa Međunarodnim standardima revizije.


Najznačajnije karakteristike našeg pristupa su:


- Specifičan i posebno razrađen za svaki angažman uz fokusiranje na najznačajnija pitanja, kako za klijenta tako i nas same;

- Dodjela posebno odabranog tima koji će zadovolji jedinstvene potrebe našeg klijenta;

- Izvođenje posla na najučinkovitiji i najekonomičniji način, koncentriranjem na one oblasti koje predstavljaju najveći rizik;

- Provođenje revizija u skladu sa primjenjivim profesionalnim standardima, zakonima i propisima;

- Težnja stalnom premašivanju očekivanja naših klijenata;

- Primjena sistemskih procedura.


Bliska prijateljska i visoko profesionalna komunikacija sa Upravom klijenta i uposlenicima omogućava nam, ne samo da izdamo mišljenje kao jedan od rezultata provedenih revizorskih procedura, nego i da ponudimo rješenja za organizacijske i ekonomske probleme koji mogu biti identificirani tokom našeg angažman. Na taj način dajemo svoj doprinos unapređenju poslovanje našeg klijenta.


Reviziju izvodimo u tri faze:


1. Planiranje (procjene, analize, izrada revizijskog programa),

2. Pred-revizija (kontrolne procedure) i

3. Finalna faza (formiranje mišljenja, izrada izvještaja i pisma upravi).


Na kraju svake faze sveobuhvatno izvještavamo klijenta o rezultatima provedenih procedura. Naša metodologija počiva na iskustvu sticanom u proteklih 16 godina u samostalnom radu i u saradnji sa domaćim i međunarodnim revizorskim kućama.
Klijenti


Naši klijenti su one organizacije koje su prepoznale važnost pouzdane revizije i koje traže vjerodostojne i renomirane revizore koji:


- su posvećeni pružanju usluge najviše kvalitete,

- Dodjela posebno odabranog tima koji će zadovolji jedinstvene potrebe našeg klijenta;

- nastoje da pruže takve savjete, preporuka i revizorske usluge koje omogućavaju značajno poboljšanje poslovanja, vrijednosti,
efikasnosti i produktivnosti klijenata,

- nemaju odbijenih izvještaja ili sudskih sporova, kao rezultat neprofesionalizma ili zloupotrebe.


Naši klijenti se uglavnom kategorišu kao:


- Finansijske i kreditne institucije

- Proizvodna društva

- Uslužna i trgovinska društva

- Zdravstvene institucije

- Vladine agencije

- Organizacije koje implementiraju projekte i/ili pružaju usluge koje finansiraju vodeće svjetske organizacije koje
odobravaju grantove/sredstva.

- Diplomatske misije

Revizorski tim


MERFI stavlja na raspolaganje klijentima stručni tim za reviziju, iskustvo i program revizije za pravovremeno pružanje sveobuhvatnih i efikasnih usluga revizije uz pristupačne naknade.


Za svaki angažman obezbjeđujemo primjenu standarda kontrole kvalitete provedene revizije i dodijeljujemo revizorski tim koji se sastoji od pravilno delegiranih, relevantnih članova:

PARTNER ANGAŽMANA / GLAVNI REVIZOR


Odgovoran za reviziju i njenu provedbu u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i
za revizorski izvještaj izdat u ime MERFI.

DRUGI REVIZOR


Odgovoran za izvještavanje o
financijskim informacijama komponenti uključenih u financijske izvještaje koje revidira glavni revizor.

ASISTENTI REVIZORA, DIPL.OEC,


Mlađi saradnici koji asistiraju u postupcima
testiranja i numeričkih analiza.

STRUČNI SARADNIK,


Ekspert za određenu oblast
(angažman po potrebi)

Društvo za finansijsku reviziju
"MERFI" d.o.o. Sarajevo


Adresa:

Porodice Ribar 37, 7100 Sarajevo, BiH


Tel./Fax: + 387 (0)33 521 195

Mobitel: + 387 (0)61 172 276


ID broj: 4200967130005

Br. računa: 1610000045970057
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo


e-mail: merfi.d@bih.net.ba

e-mail: info@merfi.ba

Copyright 2017 "MERFI" d.o.o. Društvo za finansijsku reviziju, 7100 Sarajevo, Bosna i Hercegovina powered by nashstudio.ba 2018